Sauna, ett kostnadseffektivt alternativ till LVM.

Sauna behandlingshem har vid många tillfällen visat sig vara ett vettigt alternativ till LVM, för att i lugn, vacker o skyddad miljö få ett meningsfullt alternativ gällande sin livssituation. Ett alternativ till tvångsmässigt avbrott, LVM, som i många fall ej visat sig motivationshöjande.
En plats där man i lugn och ro kan få överblicka sin situation, och finna rätt motivation.

Sauna, vi sår ett frö.

Omvårdnadsboende för att förhindra återfall i missbruk.

Vi hjälper människor att återanpassas tillbaka till samhället. Vi finns här som stöd för den som tar möjligheten

Livsstilen och behandlingen vid Sauna Behandlingshem inriktar sig på ett fullvärdigt liv utanför behandlingshemmet. Målet är att uppnå maximal självhjälp för människor i beroende ställning.
Att ensam klara av ens rättigheter och skyldigheter som en medborgare av idag, att ensam bryta de negativa beteenden och tillföra det positiva till sitt liv.
Sysselsättning utifrån individens intresse, förmåga och möjligheter kan få människor att utvecklas. Vår mening är att skapa förutsättningar.

Sauna Behandlingshem

En plats att finna ro i själen. Sauna Behandlingshem är ett HVB-hem beläget i en by i nordvästra Hälsingland. Boda heter bygden och närliggande samhälle är Järvsö.

Storslagen natur

Miljön bjuder in till tid för reflektion vilket är grunden i en behandling.

Målsättning

Målet är drogfrihet och återanpassande i samhället.

Sysselsättning

Meningsfull sysselsättning är av stor vikt för resultatet av behandlingen.

Behandlingstid.

Policy är att de boende själva skall kunna påverka sin vistelse och innehållet av dess vardag.

Behandlingstid planeras vid inskrivning. Individuell behandlingstid beroende på rehabiliteringsresultat i eftervård. Verksamhetsmål för Sauna Behandlingshem är att förhindra återfall i missbruk. Vid återfall i eftervård används åtgärdsplan enligt överenskommelse med uppdragsgivare. Vid återfall i behandling avskrivs man från Sauna Behandlingshem och lämnar plats för någon annan.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå